© 2008 - Milis Brick Sh.A. Rruga Derven km 1, Fushe Kruje tel. 056326387 fax. 056326386
mob. 0684076401 - 0684076400 - 0682029967 - 0686088178 - 0682021266
Mail: f.kruje@milisqeramika.com

Milis Sh.P.K. Rruga e Kallmetit km 2, Lezhe mob. 0682081883 - 0682029965 - 0682015032 - 0682082423 - 0686088178 - 0682021266
Mail: lezhe@milisqeramika.com