© 2008 - Milis Brick Sh.A. Rruga Derven km 1, Fushe Kruje tel. 05114856 - 0684076400 - 0684076401 fax. 05114853 Mail: f.kruje@milisqeramika.com
Milis Sh.P.K. Rruga e Kallmetit km2, Lezhe tel. 0682021266 - 0682081883 - 0682029967 - 0682029965 fax. 02154849 Mail: lezhe@milisqeramika.com

Web Marketing SEO
Advertalis Internet Marketing Services